VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Primera jornada científica del Seminari de Filosofia llatinoamericana contemporània

El positivisme en la filosofia llatinoamericana contemporània

Data: Dijous, 10 de juliol de 2008
Lloc: Matí a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. Tarda al 4t pis de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (carrer Montalegre)
Programa

Matí
10.00-11.00 Conferència inaugural a càrrec del Dr. Antonio Jiménez (Universidad Complutense de Madrid): “El positivismo de José Ingenieros”
11.00-11.30 Cafè
11.30-12.30 Lliçó del professor Yodenis Guirola (Investigador del Departament de Filosofia teorètica i pràctica de la  Universitat de Barcelona): “El pensament positivista en l’Amèrica Llatina”
12.30-14.00 Col·loqui

Tarda
16.00-17.00 Lliçó del Dr. Andreu Grau (Societat Catalana de Filosofia): “Empirisme, positivisme i utilitarisme en la Lógica orgánica de José Vasconcelos”
17.00-18.00 Lliçó del Dr. José Luis Mora (Universidad Autónoma de Madrid): “José del Perojo y la cuestión cubana en la revista Nuevo Mundo”
18.00-19.00 Col·loqui
19.00-20.00 Conferència de cloenda a càrrec del Dr. Josep Maria Romero Baró
(Universitat de Barcelona – Director del Seminari de Filosofia Llatinoamèrica de
la Societat Catalana de Filosofia): “El final del positivisme a l’Uruguai: Carlos
Vaz Ferreira”