Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Filosofia Antiga curs 2008-2009

Director: Antoni Bosch-Veciana
Secretària: Adriana Suriol Sanz

En el curs 2008-2009, els treballs de la Secció de Filosofia Antiga de la Societat Catalana de Filosofia, com és habitual, s’orientaran més que res a cultivar l’estudi del Corpus Platonicum. Aquest treball es durà a terme en estret contacte amb els estudiosos de Plató d’arreu del món, especialment amb aquells amb qui en els darrers anys s’ha encetat un treball conjunt.

En aquest curs es continuarà l’esforç de publicar el segon volum del llibre Philosophy and dialogue: Studies on Plato’s Dialogues, del qual són editors els doctors Antoni Bosch-Veciana i Josep Monserrat-Molas. Aquest llibre es prepara en el seminari d’estudi platònic de la nostra secció juntament amb el grup de recerca Hermenèutica i Platonisme de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració internacional d’experts platonistes, reconeguts professors de França, d’Israel, d’Itàlia i d’Espanya, tots ells membres de la International Plato Society, amb la qual la nostra secció col·labora amb la participació d’alguns dels seus membres en els treballs que duem a terme.

La col·laboració de la Secció de Filosofia Antiga amb altres institucions del país i amb altres reconeguts estudiosos de l’estranger continuarà essent un dels objectius més importants de la nostra secció. Enguany, es prosseguirà la col·laboració amb la Societat Ibèrica de Filosofia Grega, que celebra entre els dies 26 i 31 de maig de 2009, a Benasc, la International Spring Seminar on Plato’s Sophist. Hi participaran alguns dels nostres membres.

També en aquest curs es prepararan les col·laboracions dels membres de la nostra secció que participaran en el IX Simposi Internacional de la International Plato Society, que tindrà lloc a Tòquio entre els dies 2 i 7 d’agost de 2010. S’hi estudiarà i debatrà sobre La República de Plató. Durant el present curs 2008-2009 part del treball de la Secció de Filosofia Antiga es dedicarà, també, a la preparació d’aquest simposi internacional.