VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

XIII Col·loquis de Vic

13. La modernitat. Vic (Osona), 9 i 10 d’octubre de 2008

1.- Modernitat i filosofia

2.- Modernitat, ciència i art

 

Calendari

-Dijous, 9 d’octubre de 2008

16 h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 12. La memòria (actes dels Col·loquis de Vic del 2007)

Primer àmbit: “Modernitat i filosofia”.

Ponència del Dr. Jordi Sales Coderch (degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona)

Comunicacions i col·loqui

-Divendres, 10 d’octubre de 2008

10 h. Segon àmbit, “Modernitat, ciències i art”

Ponència del Dr. Giuseppe Di Giacomo (Università La Sapienza, Roma): “Arte e modernità”

Comunicacions i col·loqui

12 h. “Modernitat i economia”, lliçó a càrrec del Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, el Dr. Antoni Castells

14 h. Acte de cloenda