VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Assemblea General de socis

Dia: 2 de desembre de 2008
Hora: 19 hores
Lloc: sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

L’Assemblea, tindrà l’ordre del dia següent:
1. Informe del President
2. Admissió de socis
3. Informe del Tresorer
4. Informe de l’Anuari
5. Precs i preguntes

Seguint l’Assemblea de socis es farà la lliçó inaugural, a càrrec del doctor Enric Casaban Moya, president de la Societat de  Filosofia del País Valencià, a les 19.30h.
La lliçó que ens impartirà el Dr. Casaban porta el títol «L’analogia com a mecanisme quasi únic de la cognició».