VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari de formació de professorat «10 textos clàssics i contemporanis»

Horari: de 18 a 21 hores
Data: de gener a maig de 2009
Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Més informació