VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«Platon and Heidegger on Truth and Dialogue»

Seminari a càrrec del professor Francisco J. González, de la Universitat d’Otawa

Horari: 16.30 a 19 hores
Lloc i dates:

• 12 i 15 de gener de 2009 a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
• 14 de gener a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Més informació