VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

V Jornades científiques sobre cultures medievals

Aquesta Jornada ha estat organitzada conjuntament amb el Màster Oficial de Cultures medievals de la Universitat de Barcelona.

El programa de conferències és el següent:

  • Josep Maria i Pujol Sanmartín:  «L’estil del Libre dels feyts del rei Jaume I».
  • Stefano Maria Cingolani:  «Va ser Jaume I un rei piadós? Reflexions sobre un lloc comú en la història de les interpretacions del rei Jaume I».


Horari:
de 16 a 20 hores
Data: 5 de febrer de 2009
Lloc: Institut d’ Estudis Catalans