VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Primera Jornada de Filosofia Personalista

Horari: de 10 a 14 hores
Data: 28 de març de 2009
Lloc: Centre Borja de Sant Cugat del Vallès

A l’acte intervindrà el Dr. Gabriel Amengual, catedràtic de filosofia del Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears i membre numerari de l’IEC, amb la ponència: «Les pors del segle XXI» en el marc del tema «Les pors i esperances del segle XXI».

En un torn obert de paraules intervindran els membres del Grup de Filosofia Personalista.