VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Filosofia Antiga curs 2009-2010

Director: Antoni Bosch-Veciana
Secretària: Adriana Suriol Sanz

En el curs 2009-2010, els treballs de la Secció de Filosofia Antiga de la Societat Catalana de Filosofia s’orientaran, sobretot, a l’estudi del Corpus Platonicum. El nostre treball es durà a terme en contacte estret amb els estudiosos de Plató d’arreu del món, especialment amb aquells amb qui en els darrers anys la secció ha encetat un treball conjunt.

En aquest curs es publicarà el segon volum del llibre Philosophy and Dialogue: Studies on Plato’s Dialogues, del qual són editors els doctors Antoni Bosch-Veciana i Josep Monserrat-Molas. Aquest llibre s’ha preparat i s’enllestirà en el seminari d’estudi platònic de la nostra secció juntament amb el grup de recerca Eidos. Hermenèutica, platonisme i modernitat de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració internacional d’experts platonistes, reconeguts professors de França, d’Israel, d’Itàlia i d’Espanya, tots ells membres de la International Plato Society, amb la qual la nostra secció col·labora amb la participació d’alguns dels seus membres en els treballs que duem a terme.

La col·laboració de la Secció de Filosofia Antiga amb altres institucions del país i amb altres reconeguts estudiosos de l’estranger continuarà essent un dels objectius més importants. Enguany, es prosseguirà la col·laboració amb la Societat Ibèrica de Filosofia Grega.

La nostra secció compartirà la preparació dels treballs que, alguns dels seus membres, presentaran en congressos internacionals de gran prestigi, com ara: el II Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica (Chile); el Conference Program l’Association for Political Theory: «From Popular to Constitutional Sovereignty» (Texas, USA), el Colloque international de philosophie ancienne: «Paroles de sophistes, paroles de sages» (Université Aix-en-Provence), i el IX Symposium Platonicum de la International Plato Society: «Plato’s Republic» (Keio University, Tokyo).