VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«Husserl and the transcendental»

Conferència a càrrec del professor Dan Zahavi, de la Universitat de Copenhagen

Dia i hora: 26 de maig de 2010, a les 18 hores
Lloc: sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans