VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Filosofia Antiga curs 2010-2011

Director: Antoni Bosch-Veciana
Secretària: Adriana Suriol Sanz

En el curs 2010-2011, la Secció de Filosofia Antiga de la Societat Catalana de Filosofia seguira treballant en l’estudi del Corpus Platonicum, tant en els seus aspectes exegètics com hermenèutics.

Durant el curs, es presentaran, en sessions pertinents, els textos del segon volum del llibre Philosophy and Dialogue: Studies on Plato’s Dialogues, del qual són editors els doctors Antoni Bosch-Veciana i Josep Monserrat Molas.

Com cada curs, el treball de la secció mantindrà contactes permanents amb altres estudiosos i grups de treball i de recerca d’institucions dedicades a l’estudi de la filosofia antiga, o més directament, als estudis platònics d’arreu del món (Grup de Recerca-EIDOS. Hermenèutica, platonisme i modernitat; la Sociedad Ibérica de Filosofia Griega, la International Plato Society, etc.). Igualment, seguirem treballant amb estudiosos d’altres universitats europees i nordamericanes. Alguns membres de la nostra secció participaran en la preparació i realització de congressos i jornades de treball de gran prestigi.