VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«Incursions en el Fileb II: Aristòtil lector del Fileb»

Seminari internacional

Dijous 21 d’octubre de 2010
Tarda: [lloc: Universitat de Barcelona, Facultat de Filosofia, Seminari del Departament de Filosofia
Teorètica i Pràctica] de 16:30 a 19:30
•  “Presentació de les Jornades”. Josep Monserrat Molas. Grup de Recerca Eidos, HPM. Universitat de Barcelona.
• “Da (im‐)possibilidade de uma eliminação completa da phronesis: um Gedanke nexperiment do Filebo no Protrép-co de Aristóteles”. Mário Jorge de Carvalho, Universidade Nova de Lisboa i grup Linguagem, Interpretação e Filosofia (LIF).
• “La teoría aristotélica de la percepción y sus antecedentes platónicos (Teeteto y Filebo)”. Luis A. Bredlow, Universitat de Barcelona.

Divendres 22 d’octubre de 2010

Tarda, primera sessió: [Iloc: InsBtut d’Estudis Catalans, Sala Pi i Sunyer].
de 15:00 a 17:00

• “Prazer e finitude: A É-ca a Nicómaco de Aristóteles e o Filebo de Platão”. Paulo Lima, Universidade Nova de Lisboa i grup Linguagem, Interpretação e Filosofia (LIF).
• “La mirada que escolta: comentari de l’escena central del Fileb de Plató (38c‐39c)”. Bernat Torres. Grup de Recerca Eidos, HPM. Universitat Internacional de Catalunya.

Pausa (17:00‐17:30)

Tarda, segona sessió: [Iloc: InsBtut d’Estudis Catalans, Sala Pi i Sunyer].
de 17:30 a 20:30

• “Estruturas de vida (zôai) e maneiras de ser (bioi): A proairesis como princípio da mudança (archê kinêseôs) na É-ca a Nicómaco”. António de Castro Caeiro. Universidade Nova de Lisboa i grup Linguagem, Interpretação e Filosofia (LIF).
• “Imatges de la percepció al Fileb i al De Anima. La mediata immediatesa”. Xavier Ibáñez Puig. Grup de Recerca Eidos, HPM. Universitat de Barcelona.
• Cloenda: “AristòBl lector de Plató”. Jordi R. Sales i Coderch. Grup de Recerca Eidos, HPM.

Lloc: Universitat de Barcelona Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (Carrer Montalegre, 6, 08001
Barcelona, 4t pis) i Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme 47, 08001 Barcelona)