VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«René Girard: una aproximació a la seva obra»

Conferència a càrrec del Sr. Xavier Garcia-Duran

Data i hora: 27 d’octubre de 2010, a les 19 hores
Lloc: sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47, Barcelona)