VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

XVI Col·loquis de Vic

16. Imatge. Vic (Osona), 6 i 7 d’octubre de 2011

1.- Imatge i filosofia

2.- Imatge, ciència i art

Calendari

-Dijous, 6 d’octubre de 2011

16 h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 15. Europa (actes dels Col·loquis de Vic del 2010)

Primer àmbit: “Imatge i Filosofia”

Ponència del Dr. Romà de la Calle (Catedràtic de la Universitat de València)

Comunicacions i col·loqui

-Divendres, 7 d’octubre de 2011

10 h. Segon àmbit, “Europa, ciències i art”

Comunicacions i col·loqui

12 h. “Le immagini contemporanea”, Dr. Giuseppe Di Giacomo (Catedràtic de la Universitat de Sapienza, Roma)

13 h. “Lliçó de cloenda”, del Dr. Xavier Antich (Universitat de Girona)

14 h. Actes de cloenda

Programa en pdf