Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Sessions del Grup de Filosofia Personalista

El Grup de Filosofia Personalista es dedicarà durant aquest curs 2011-2012 a:

  • L’anàlisi de l’obra del Dr. Josep Ma Coll Alemany, La relación interpersonal, publicada per la Fundación Emmanuel Mounier l’any 2010, i que fa una síntensi de l’obra “Filosofía de la relación interpersonal” (2 vol.) publicada en el PPU l’any 1990.

Lloc: Centre Borja, carrer Llaceres, 30, Sant Cugat del Vallès

Dates:
25 d’octubre de 2011
24 de novembre de 2011
15 de desembre de 2011
12 de gener de 2012
23 de febrer de 2012
22 de març de 2012
12 d’abril de 2012
24 de maig de 2012

Hora: a les 19 hores

Les persones interessades a assistir-hi i participar-hi es poden posar en contacte amb el coordinador del Grup, Albert Llorca (Albert.Llorca@uab.cat)