VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Jornades d'Història de la matemàtica grega

Dates: 16, 17 i 18 d’abril de 2012
Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Programa