VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari sobre el llibre «Ethics and Selfhood: Alterity and the Phenomenology of Obligation»

Dr. James Mensch, professor de Filosofia a la Saint Francis Xavier University (Nova Escòcia)

Dies i hores: 24 i 25 de maig de 2012, a les 16 hores
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans