VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

XVII Col·loquis de Vic

17. Calendari. Vic (Osona), 4 i 5 d’octubre de 2012

Programa

Dijous, 4 d’0ctubre de 2012

16.00 h: Obertura dels Col·loquis i presentació del llibre “Col·loquis de Vic, 16 Imatge, actes dels Col·loquis de Vic del 2011”.

Primer àmbit: “Calendari i filosofia”

Ponència del Dr. Joan González i Guardiola (SCF).

Comunicacions i col·loqui

Divendres, 5 d’octubre de 2012

10.00 h: Segon àmbit, “Calendari, ciència i art”

Comunicacions i col·loqui.

 12.00 h: Ponència del M.I. Sr. Vicenç Mateu Zamora, Síndic General del Principat d’Andorra

 14.00 h: Acte de cloenda.

 Programa