VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Curs «Una mirada filosòfica a la crisi»

La crisi és el tema per excel·lència d’aquest temps, ja que és contínuament present, no només als mitjans de comunicació sinó també a les nostres vides. La crisi no és només econòmica, també vivim una crisi política, educativa, social, àdhuc moral. Quan hi ha un problema, és bo prendre distància per analitzar-lo convenientment i decidir les accions a emprendre per resoldre’l. Això precisament és el que aporta la mirada filosòfica, una mirada reflexiva i serena que ens ha d’ajudar a comprendre millor el problema. Els distints ponents ens ajudaran a analitzar la crisi des de distintes perspectives, per tal de tenir-ne una visió més completa i, per tant, estar en millor disposició d’afrontar-la.

Inscripció

S’ha d’emplenar la butlleta d’inscripció i abonar la quota al compte de la Caixa de Pensions de Barcelona, “la Caixa”, 2100-0963-62-0200075604, tot indicant nom i cognom.

Els documents s’han d’enviar al correu electrònic de la SECRETARIA SCF: scf@iec.cat, amb la referència «Una mirada filosòfica a la crisi», abans del dia 26 d’octubre.

Les sessions es fan per videoconferència amb connexió entre Universitat de les Illes Balears (Mallorca, Menorca i Eivissa), Societat Catalana de Filosofia i Universitat de València.
Del 29 d’octubre al 10 de desembre de 2012, de 19.30 a 21 hores.

Butlleta d’inscripció

Programa

Dilluns 29 octubre Contra el saqueig dels béns públics: Austeritat, igualtat, sostenibilitat Ernest Garcia, professor de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València
Dilluns 5 novembre  Valors oportuns i valors oportunistes en temps de crisiFerran Sáez, professor titular de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Ramon Llull
Dilluns 12 de novembre  Viure millor amb menys, reflexions sobre ecologia i economia en temps de crisiMiquel Àngel Ballester, investigador
Dilluns 19 novembre  La crisi del realismeAntoni Defez, professor titular de Filosofia de la Facultat de Lletres, Universitat de Girona
Dilluns 3 desembre  Crisi de valors. A la recerca d’una nova forma de vidaGabriel Amengual, catedràtic de Filosofia, Universitat de les Illes Balears
Dilluns 10 de desembre  La filosofia de la crisi i la crisi de la filosofiaSalvador Giner, catedràtic de Sociologia, Universitat de Barcelona. President de l’Institut d’Estudis Catalans

 S’han sol·licitat 10 hores de formació del professorat.

Per obtenir el certificat heu d’assistir al 80 per cent de les sessions i presentar la feina encomanada.

Adreçat a professorat d’educació secundària i estudiants universitaris

Informació

http://scf.iec.cat/

E-mail: scf@iec.cat

Organització

Societat Catalana de Filosofia

Societat de Filosofia del País Valencià

Associació Filosòfica de les Illes Balears

Col·laboració: Servei d’Activitats Culturals, UIB