VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

I Congrés ARDIT de Medievalistes Predoctorals

Dies: 14, 15 i 16 de novembre de 2012
Lloc: Institut d’Estudis Catalans, CSIC i Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Programa