VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

I Jornada del Grup de Lògica i Filosofia de la Ciència. Kurt Gödel: De la incompletabilitat de les matemàtiques a la cerca de nous axiomes

Data i hora: 15 de Maig de 2013, de les 17:oo h. a les 20:oo h.

Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’acte constarà de dues conferències, cadascuna d’elles seguida d’un torn obert de paraules.
La primera conferència, a càrrec del Dr. Josep Pla i Carrera, professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques de la UB, es titularà “De Hilbert a Gödel: Una anàlisi de la veritat matemàtica”.
La segona conferència, impartida pel Dr. Joan Bagaria i Pigrau, professor de la Facultat de Filosofia de la UB i investigador de l’ICREA, tractarà sobre “El programa de Gödel de recerca de nous axiomes matemàtics”.

Organitza: Grup de Lògica i Filosofia de la Ciència de la Societat Catalana de Filosofia, en col·laboració amb la Societat Catalana de Matemàtiques.

Programa i resums