VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

V Jornada del Grup de Filosofia Personalista

Dia i hora: 31 d’octubre de 2013, a les 18:30 hores
Hora: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

La V Jornada serà organitzada en forma de taula rodona al voltant del tema “La identitat humana davant el món contemporani en l’obra de Paul Ricoeur”, amb la intervenció dels doctors Bonaventura Pedemonte, Sergi Mas i Albert Llorca.

 CENTENARI DEL NAIXEMENT  DE PAUL RICOEUR

Les celebracions, també en l’àmbit de la filosofia, signifiquen joia i record. Joia per reconèixer i valorar el que una persona o una institució aporta als altres. I record, perquè allò rebut –en el nostre cas, coneixements intel·lectuals i vitals- és present i actiu en la nostra tasca diària d’aprenents de discursos i formes de vida, a vegades encertats i a vegades feixucs, vers l’anhel  de la Veritat que impulsa, sense explicitar-se del tot, els nostres esforços i afanys.

Paul Ricoeur mereix sobrerament, per molts de nosaltres i des de fa anys, el reconeixement per la guia de saviesa que ens ha ofert. Fa vuit anys, vàrem lamentar la seva mort silenciosa i humil, com sabem que ell era. Ara, celebrem el centenari del seu naixement, que el rememorarem públicament el proper mes d’octubre a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, en la  V Jornada Personalista que el nostre grup organitzarà i de la qual donarem oportuna i detallada informació.