VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Definició, descripció i enumeració. L’ordenació de la vida i del coneixement

Seminari

Dates: 11, 12 i 13 de desembre de 2013
Lloc: Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans

Informació i inscripcions: cursordenacio@gmail.com
1.5 crèdits de lliure elecció reconeguts per la UB (modalitat d’aprofitament)

Diptic en pdf

Programa

Dimecres, 11 de desembre de 2013

Seminari de la Facultat de Filosofia, Geografia i Història, Universitat de Barcelona.
c/ Montalegre, 6, 4ª planta

16:00 Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Miguel Candel (Universitat de Barcelona, IRCVM, SCF): “Realidad y concepto: las categorías”.
16:45 José Vives Rego (Universitat de Barcelona, SPV): “Clasificar los seres vivos: ¿arte o ciencia?”
17:30 Roberto Dalla Mora (Universidad Autónoma de Madrid): “Definición, descripción y enumeración en el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora”.
18:15 Pausa
18:30 Giambattista Livi (Universitat de Barcelona): “L’ordenació de la vida i del coneixement segons Edgar Morin”.
19:15 Gemma Pellissa Prades (Universitat de Barcelona, IRCVM): “L’ordenació i la classificació d’un gust literari. La ficció sentimental catalana del s. XV, de calaix de sastre a cens”.
20:00 Recapitulació i debat

Dijous, 12 de desembre de 2013

Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans.
Carrer del Carme, 47

16:00 José Bellver (Universitat de Barcelona): “Ontologies i noms de Déu”.
16:45 Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona, SCF): “El Regimen sanitatis d’Arnau de Vilanova”.
17:30 Francisco Tauste (SCF): “La enumeración de las plantas medicinales en la Cosmographia de Bernardo Silvestre”.
18:15 Pausa
18:30 Noemi Barrera (Universitat de Barcelona): “El libro del mundo. La cosmovisión medieval a través del enciclopedismo”.
19:00 Theo Loinaz (Universitat de Barcelona): “Escrivint ciència amb plantilla: Patrons d’ordenació dels continguts en la literatura medicofarmacognòstica grecoàrab”.
19:30 Araceli Rosillo Luque (Universitat de Barcelona): “Elfos, orcos y humanos: genealogías y lenguas en el mundo fantástico de J. R. R. Tolkien”.
20:00 Recapitulació i debat

Divendres, 13 de desembre de 2013

Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans.
Carrer del Carme, 47

16:00 Francesc Giménez (Arxiu municipal de Sant Cugat del Vallès):
“De tresors a arsenals: l’evolució dels arxius a l’Edat Mitjana”.
16:45 Delfi-Isabel Nieto Isabel (Universitat de Barcelona, IRCVM):
“El miratge de l’ordre: oportunitats i perills dels estudis de xarxes per a la recerca històrica”.
17:30 Maria Cristina Pascerini (Doctora en Filosofia): “Herejía y herejes en El nombre de la rosa de Umberto Eco”.
18:15 Pausa
18:30 Ignasi Roviró (Universitat Ramon Llull, SCF): “De l’hiperrealitat al simulacre”.
19:15 Andreu Grau i Arau (Universitat de Barcelona, IRCVM, SCF): “Definició i descripció de Guillem d’Ockham a Giorgio Colli”.
20:00 Recapitulació i debat