VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Presentació del llibre «Coneixement i situació», de Jordi Sales i Coderch

Data i hora: 9 de desembre, a les 19 hores
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, de l’Institut d’Estudis Catalans

Invitació