VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari del Grup de Filosofia Analítica «Filosofia i Cinema»

El seminari “Filosofia i cinema” consta de deu sessions. Cada sessió parteix d’una pel·lícula que serveix de base per introduir i discutir una qüestió filosòfica. Aquest seminari està adreçat tant a professors de filosofia de secundària, com a estudiants de grau o llicenciatura de filosofia, com també a qualsevol altra persona interessada en la reflexió sobre qüestions filosòfiques. Pel que fa als professors de filosofia de secundària, aquest seminari “Filosofia i cinema” buscarà oferir-los una eina pedagògica amena i especialment adequada per a conduir l’interès dels estudiants cap a la reflexió sobre qüestions filosòficament rellevants. Els assistents al seminari hauran de visualitzar prèviament les pel·lícules; les sessions del seminari es dedicaran no a la visualització de les pel·lícules (tot i que en les sessions se’n farà un resum i se’n poden mostrar fragments), sinó a la reflexió filosòfica a partir de les pel·lícules.

Programa