Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Seminari «El clima Intel•lectual en el naixement del capitalisme. Lectura d’Albert Hirschman»

Programa