VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

VIII Olimpíada de Filosofia

Per vuitè any consecutiu convoquem la VIII Olimpíada de Filosofia, una proposta per a l’alumnat de secundària dels centres educatius de Catalunya promoguda per la Societat Catalana de Filosofia, amb el suport de la Facultat de Filosofia de la UB i del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i organitzada per professorat de filosofia de secundària.

El tema de l’Olimpíada de Filosofia 2021 és «Llibertat o seguretat?». Es convoquen quatre modalitats:

  • Dissertació per a l’alumnat de Batxillerat.
  • Dilema moral per a l’alumnat de 4t d’ESO.
  • Fotografia filosòfica (individual)  i Vídeo filosòfic (VIdees), individual o en grup, per a l’alumnat de 4t d’ESO i de Batxillerat.

Aquest any les proves escrites dels participants en dissertació i dilema es faran en línia el dia 25 de febrer, que també serà la data límit per enviar les fotografies i vídeos. La defensa oral pública dels finalistes de totes les modalitats se celebrarà el dia 20 de març en línia.

També, aquest any, hem iniciat un concurs de cartells per a l’Olimpíada obert a la participació d’alumnat de 4t d’ESO i batxillerat de tots els centres educatius de Catalunya.

Podeu trobar més informació a https://blocs.xtec.cat/filolimp/ i contactar amb nosaltres a filo.olimpiada.catalunya@gmail.com