Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Assemblea general de socis

Dia i hora: 27 de setembre de 2021, a les 18 hores en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona.

Lloc: Format virtual (per accedir a l’enllaç per la connexió, cal escriure un correu electrònic a la secretaria de la societat: scf@iec.cat)

Ordre del dia :

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior

2.- Informe del tresorer i aprovació, si escau, de l’estat de comptes i del pressupost per al 2022.

3.- Informe del secretari i aprovació, si escau, de l’ingrés de nous socis.

4.- Informe del president

5.- Precs i preguntes