VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari Filosofia en clau de gènere

El seminari de pensament feminista vol satisfer la necessitat de fer filosofia en clau de gènere des de dues perspectives: abordar autores cabdals dels segles XX i XXI (tals com Beauvoir, Arendt o Braidotti) per repensar-les i fer genealogia; i obrir la reflexió a l’heterodòxia per donar veu a l’altre, per pensar des dels marges i la interseccionalitat (amb ajuda de Butler, Muraro, Preciado i altres).

Es planteja com un grup de treball a partir de la lectura en profunditat de textos escollits per a cada sessió (a consensuar en cada curs). S’adreça a totes les sòcies i socis (i alguns convidats externs), però el nombre de participants és limitat: la dinàmica permet un màxim de 15 participants (sumant presencials i online). La periodicitat serà mensual: primer dimarts de cada mes, de 18 a 20h.

Dimarts 5 d’octubre us esperem al Seminari A de les oficines de l’IEC (Carrer del Carme, 47) a les 18h per tal de celebrar una primera trobada que serà constitutiva, és a dir, on tota persona interessada podrà fer aportacions prèvies al tancament del curs i on es decidiran les lectures a treballar i altres qüestions. Si algú està interessat però no pot anar en persona cal que ens ho digui i facilitarem un enllaç per tal que hi pugui participar virtualment.

Tothom que estigui interessat pot escriure a l’Emília Olivé (eov43@telefonica.net) i passarà a formar part d’una llista de correu on s’enviarà tota la informació del seminari.