Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Col·loquis de Vic «L’amistat»

Dia: 17 de desembre de 2021
Lloc: Consell Comarcal d’Osona

Programa