Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Seminari «Pensar l’educació filosòficament»

Dies: 21 i 23 de febrer i 1 de març (de 18h a 20h)

Programa