VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2022-2023: L’Amistat i la Justícia

Per aquest curs, el Grup de Filosofia Personalista proposa la lectura de dues obres de Simone Weil: Echar raíces i La gravetat i la gràcia

Any 2022:

22 de setembre: Sessió inaugural del curs 2022/2023, conjuntament amb l’IEMC.  Tindrà lloc a la Facultat de Filosofia de Catalunya, al carrer Diputació, 231, a les 19 hores.

27 d’octubre: Acte de celebració del 20è aniversari del Grup de Filosofia Personalista. Tindrà lloc a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans, al carrer del Carme, 47, a les 18.30 hores.

24 de novembre: Lectura i estudi del llibre de «Echar raíces».

Any 2023: 

19 de gener: Lectura i estudi del llibre de «Echar raíces»

9 de març: Lectura i estudi del llibre de «Echar raíces» i «La gravetat i la gràcia»

13 d’abril: Lectura i estudi del llibre de «La gravetat i la gràcia». 

25 de maig: Lectura i estudi del llibre de «La gravetat i la gràcia». 

La sessió del 22 de setembre, tal i com hem comentat, tindrà lloc a la Facultat de Filosofia de Catalunya. La del 27 d’octubre a l’Institut d’Estudis i Catalans. I, la resta, al carrer Maria Aurèlia Capmany, 14, a les 19 hores.

Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a Albert Llorca, coordinador del Grup de Filosofia Personalista (albert.llorca.arimany@gmail.com).