Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Seminari Internacional « La frontera, un repte del pensament»

Data i lloc: 5 d’octubre de 2022, a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
Hora: 16 hores

Invitació