Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Assemblea general de socis

Dia i hora: 27 de setembre de 2022, a les 17.30 hores en primera convocatòria, i a les 18.00 hores en segona.

Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans.
També es podrà seguir en format virtual (per accedir a l’enllaç per la connexió, cal escriure un correu electrònic a la secretaria de la societat: scf@iec.cat).

Ordre del dia de l’assemblea:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Informe del tresorer i aprovació, si escau, de l’estat de comptes i del pressupost per al 2022.

3.- Informe del secretari i aprovació, si escau, de l’ingrés de nous socis.

4.- Informe del president.

5.- Precs i preguntes.