VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Sessió inaugural del curs «El crepuscle de la filosofia»

a càrrec de la dra. Mercè Rius

Data i hora: 27 de setembre de 2022, a les 19 hores.
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans (també es podrà seguir en format virtual).

Invitació