Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Jornades «De la teodicea a la història»

Dies i lloc: 3 i 4 de novembre de 2022, a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Universitat de Barcelona

Programa