VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«La SCF, cent anys d’història: entre el passat i el futur»

Dia: 17 de gener de 2023, a les 18.30 hores
Lloc: Sala Pere Joan i Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans

Invitació