VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«Seminari: Jornades sobre l’Eutidem de Plató / International Seminar on Plato’s Eutidemus»

Dia: 19 de gener de 2023, a les 9.45 hores
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans

Programa