VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari «Pensar l’educació filosòficament»

Dies: 16 de febrer, 2 de març i 23 de març de 2023, de 18 a 19.30 hores
Lloc: 16 de febrer a la Sala Nicolau d’Olwer, 2 i 23 de març a la Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

Programa