VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari «L’escola filosòfica catalana, mite o realitat?»

Dia: 17 de març, de 15.30 a 20.30 hores
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans

Programa