VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«Jornades sobre la República de Plató / Plato’s Republic»

Dies: 16 i 17 de març, de 10.00 a 19.00 hores
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans

Dia: 18 de març, de 10.00 a 19.00 hores
Lloc: Residència d’Investigadors

Programa

Cartell

Més informació