VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Lliçó inaugural curs «Els orígens medievals de l’Art de pensar»

a càrrec del professor Andreu Grau i Arau

Data i hora: 17 d’octubre de 2023, a les 18 hores
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans

Invitació