VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari «Reflexions sobre el pensament filosòfic i pedagògic català»

Dia: 19 d’octubre de 2023, de 15.30 a 20.00 hores
Lloc: Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, aula 409

Programa