VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari sobre el Pensament Filosòfic Català

Dia: 12 de desembre de 2023, de 15.30 a 18.00 hores

Lloc: Seminari Joan Lluís Vives, de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Invitació