VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Conferència «The Functions of the Receptacle»

a càrrec de Gábor Betegh (Laurence Professor de Cambridge)

Data i hora: 4 de desembre de 2023, a les 17 hores
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans