VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Seminari sobre el Pensament Filosòfic Català

Dia: 12 de desembre de 2023, de 15.30 a 18.00 hores
Lloc: Seminari Joan Lluís Vives, de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Invitació