V Congrés Català de Filosofia

  • 27.06.2019 |
    Conferències del Dr. Ignacio Quepons, investigador Titular de la Universidad Veracruzana, Mèxic
    » Més informació «

Butlletí Bibliogràfic

El Butlletí Bibliogràfic de la Societat Catalana de Filosofia pretén informar anualment de les publicacions realitzades pels socis i sòcies de la societat i també dels llibres de filosofia en català, per tal de contribuir a difondre la recerca filosòfica en el nostre context. Per informar de les teves publicacions, pots escriure a butlleti.scf@gmail.com i les inclourem en el següent número.