Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Secció de Filosofia Antiga

«Incursions en el Fileb II: Aristòtil lector del Fileb»

Seminari internacional

Dijous 21 d’octubre de 2010
Tarda: [lloc: Universitat de Barcelona, Facultat de Filosofia, Seminari del Departament de Filosofia
Teorètica i Pràctica] de 16:30 a 19:30
•  “Presentació de les Jornades”. Josep Monserrat Molas. Grup de Recerca Eidos, HPM. Universitat de Barcelona.
• “Da (im‐)possibilidade de uma eliminação completa da phronesis: um Gedanke nexperiment do Filebo no Protrép-co de Aristóteles”. Mário Jorge de Carvalho, Universidade Nova de Lisboa i grup Linguagem, Interpretação e Filosofia (LIF).
• “La teoría aristotélica de la percepción y sus antecedentes platónicos (Teeteto y Filebo)”. Luis A. Bredlow, Universitat de Barcelona.

Divendres 22 d’octubre de 2010

Tarda, primera sessió: [Iloc: InsBtut d’Estudis Catalans, Sala Pi i Sunyer].
de 15:00 a 17:00

• “Prazer e finitude: A É-ca a Nicómaco de Aristóteles e o Filebo de Platão”. Paulo Lima, Universidade Nova de Lisboa i grup Linguagem, Interpretação e Filosofia (LIF).
• “La mirada que escolta: comentari de l’escena central del Fileb de Plató (38c‐39c)”. Bernat Torres. Grup de Recerca Eidos, HPM. Universitat Internacional de Catalunya.

Pausa (17:00‐17:30)

Tarda, segona sessió: [Iloc: InsBtut d’Estudis Catalans, Sala Pi i Sunyer].
de 17:30 a 20:30

• “Estruturas de vida (zôai) e maneiras de ser (bioi): A proairesis como princípio da mudança (archê kinêseôs) na É-ca a Nicómaco”. António de Castro Caeiro. Universidade Nova de Lisboa i grup Linguagem, Interpretação e Filosofia (LIF).
• “Imatges de la percepció al Fileb i al De Anima. La mediata immediatesa”. Xavier Ibáñez Puig. Grup de Recerca Eidos, HPM. Universitat de Barcelona.
• Cloenda: “AristòBl lector de Plató”. Jordi R. Sales i Coderch. Grup de Recerca Eidos, HPM.

Lloc: Universitat de Barcelona Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (Carrer Montalegre, 6, 08001
Barcelona, 4t pis) i Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme 47, 08001 Barcelona)

Filosofia Antiga curs 2010-2011

Director: Antoni Bosch-Veciana
Secretària: Adriana Suriol Sanz

En el curs 2010-2011, la Secció de Filosofia Antiga de la Societat Catalana de Filosofia seguira treballant en l’estudi del Corpus Platonicum, tant en els seus aspectes exegètics com hermenèutics.

Durant el curs, es presentaran, en sessions pertinents, els textos del segon volum del llibre Philosophy and Dialogue: Studies on Plato’s Dialogues, del qual són editors els doctors Antoni Bosch-Veciana i Josep Monserrat Molas.

Com cada curs, el treball de la secció mantindrà contactes permanents amb altres estudiosos i grups de treball i de recerca d’institucions dedicades a l’estudi de la filosofia antiga, o més directament, als estudis platònics d’arreu del món (Grup de Recerca-EIDOS. Hermenèutica, platonisme i modernitat; la Sociedad Ibérica de Filosofia Griega, la International Plato Society, etc.). Igualment, seguirem treballant amb estudiosos d’altres universitats europees i nordamericanes. Alguns membres de la nostra secció participaran en la preparació i realització de congressos i jornades de treball de gran prestigi.

Filosofia Antiga curs 2009-2010

Director: Antoni Bosch-Veciana
Secretària: Adriana Suriol Sanz

En el curs 2009-2010, els treballs de la Secció de Filosofia Antiga de la Societat Catalana de Filosofia s’orientaran, sobretot, a l’estudi del Corpus Platonicum. El nostre treball es durà a terme en contacte estret amb els estudiosos de Plató d’arreu del món, especialment amb aquells amb qui en els darrers anys la secció ha encetat un treball conjunt.

En aquest curs es publicarà el segon volum del llibre Philosophy and Dialogue: Studies on Plato’s Dialogues, del qual són editors els doctors Antoni Bosch-Veciana i Josep Monserrat-Molas. Aquest llibre s’ha preparat i s’enllestirà en el seminari d’estudi platònic de la nostra secció juntament amb el grup de recerca Eidos. Hermenèutica, platonisme i modernitat de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració internacional d’experts platonistes, reconeguts professors de França, d’Israel, d’Itàlia i d’Espanya, tots ells membres de la International Plato Society, amb la qual la nostra secció col·labora amb la participació d’alguns dels seus membres en els treballs que duem a terme.

La col·laboració de la Secció de Filosofia Antiga amb altres institucions del país i amb altres reconeguts estudiosos de l’estranger continuarà essent un dels objectius més importants. Enguany, es prosseguirà la col·laboració amb la Societat Ibèrica de Filosofia Grega.

La nostra secció compartirà la preparació dels treballs que, alguns dels seus membres, presentaran en congressos internacionals de gran prestigi, com ara: el II Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica (Chile); el Conference Program l’Association for Political Theory: «From Popular to Constitutional Sovereignty» (Texas, USA), el Colloque international de philosophie ancienne: «Paroles de sophistes, paroles de sages» (Université Aix-en-Provence), i el IX Symposium Platonicum de la International Plato Society: «Plato’s Republic» (Keio University, Tokyo).

«Platon and Heidegger on Truth and Dialogue»

Seminari a càrrec del professor Francisco J. González, de la Universitat d’Otawa

Horari: 16.30 a 19 hores
Lloc i dates:

• 12 i 15 de gener de 2009 a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
• 14 de gener a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Més informació