VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Secció de Filosofia Catalana

III Jornada Científica

«Filosofia Catalana: Qüestions d’arxiu, qüestions de mètode»

Data: 20 de novembre de 2006
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona)
Organitza: Societat Catalana de Filosofia (IEC), la Xarxa Temàtica Història Intel·lectual de la Filosofia Catalana (UB), amb la col·laboració de l’Institut de Dret i Tecnologia (UAB)

Programa

Continue reading