VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Secció de Filosofia Medieval

Cicle de conferències de la Secció de Filosofia Medieval del curs 2005-2006

«Epistemologia i mística a la Baixa Edat Mitjana»

Dijous, 2 de març de 2006 Montserrat Crespín Perales
«El déu impersonal del Mestre Eckhart segons Nishitani Keiji»

Dijous, 6 d’abril de 2006 Dr. Jesús González Vallés
«La influencia de la mística medieval en Nishida Kitaro»

Dijous, 4 de maig de 2006 Georgina Rabassó
«Hildegarda de Bingen: Harmonia i Revelació»

Dijous, 1 de juny de 2006 Dr. Francisco Tauste
«El coneixement intuitiu a Duns Escot»